Kort om gården

Vi har drevet drevet land- og kvægbrug i 45 år. Gården Vaselund ligger i Veksø – 25 km fra Rådhuspladsen. Da vi erhvervede den i 1992, udvidede vi dermed vores landbrugsareal betragteligt. Nu har vi 92 Ha, hvoraf de 72 dyrkes. Resten er moseareal og eng til vore dyr.

En vase er en vej, der er anlagt over et fugtigt eller sumpet område af grene, sten og jord, så der er blevet så lavvandet, at man kan komme over f.eks i hestevogn

En gang boede her en gullaschbaron, som gravede tørv i mosen og brugte penge på at forhøje trimpelen på udlængerne, ligesom han fik råd til ved siden af gården at bygge en pragtvilla, der er kendt som Veksø Slot. Han fik aldrig råd til at flytte ind i huset, men måtte sælge det hele.

Vi er medlem af Dansk Limousine Forening.

Besætningens historie

Besætningen består af 40 moderdyr, heraf 27 renracede Limousine. Herudover har vi et par Simmenthalere.

Vi startede med alm. DRK der blev krydset op med blåhvid. Efterhånden blev det svært at styre krydsningsgraderne, og vi valgte derfor løbende at skifte hele besætningen til ren Simmenthaler.

Der var mange rygter om limousinernes dårlige temperament, og måske derfor ville vi prøve dem. Vi startede med 6 køer m. kalve i vores løsdriftsstald. Vi blev bestemt ikke skuffede. Købte derfor nogle få hundyr i Danmark og rådførte os med Christian Erik Bøge, som vi har fået gode råd af lige siden.

Vi tog til Frankrig i 2006 hvor vi købte 4 kvier fra 3 besætninger. Siden har vi hvert år føjet en eller to franske kvier til vores besætning. De sidste to år dog tyske. På SIMA udstillingen 2009 så vi fantastiske Tigris. En tysk homozygot polled tyr, som vi blev så begejstrede for, at vi siden har importeret sæd fra ham. Tigris blev solgt til en gruppe af franske avlere, deriblandt Gaec Bourbouloux. Vi inseminerer med sæd fra Tigris, Tistou, Vivaldi og Reesdal polled Anton. Den sidst købte vi på auktion, men han døde desværre før vi fik ham hjem. Vi fik dog et antal sædportioner fra ham og et af vores afkom efter ham blev bedste pollede dyr på Roskilde Dyrskue i 2011.

Vi har således løbende importeret hundyr fra nogle af Frankrigs bedste besætninger og satser nu på avl af pollede dyr. Vores foldtyr er nu Vaselund Fox) (Reesdal polled Anton x Rafiot).


Kontakt os

Mogens Pedersen og
Inger Kirstine Lee Krarup

Hovevej 61
3670 Veksø

Tlf 4717 0182
Mobil 2096 2182


Privatlivspolitik